Groeneplaats

Stichting Dorpsherstel Texel heeft ideeën voor reconstructie van de voormalige plek van het raadhuis in het hart van Den Burg.
De voorstellen dienen recht te doen aan de schaal en sfeer van de dorpskern en moeten tevens tegemoetkomen aan de wens voor een sfeervol en multifunctioneel dorpsplein.
Stichting Dorpsherstel Texel heeft de volgende ideeën:
— De Vismarkt, het oorspronkelijke dorpsplein, kan weer zijn oude allure terugkrijgen en moet weer levendiger worden.
— Naast winkels en horeca, zal er ook plaats moeten zijn voor bewoning.
— De Stichting pleit voor het verplaatsen van de openbare bibliotheek naar het centrum. Dit alles kan bijdragen aan de goede sfeer op de vernieuwde pleinen.
— De Stichting Dorpsherstel hoopt dat er historiserend gebouwd gaat worden in de breedste zin van het woord.
— Op de kop van de Binnenburg zou weer de oude gevel van het vroegere raadhuis kunnen verschijnen. Maar bij dit alles moeten architecten ook de
vrijheid krijgen iets verrassends eigentijds neer te zetten.
— Stichting Dorpsherstel is tegen een ondergrondse parkeerplaats op de
Groeneplaats, maar beseffen ook dat er parkeermogelijkheden moeten zijn.
terug naar de informatiepagina

terug naar de startpagina