Stichting Dorpsherstel zet zich momenteel in voor het restaureren van schapenboeten en stolpschuren. De gelden hiervoor komen van het Waddenfonds en de Gemeente Texel. Dit in het kader van het behoud van monumenten en cultureel erfgoed op Texel.

Zie ook Nieuws
terug naar de startpagina