terug naar de startpagina


Wilt u subsidie voor het restaureren of onderhoud van uw monument?


Raadpleeg dan de volgende websites:

Aanvraagformulier eenmalige subsidie gemeentelijke monumenten


Besluit van de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende subsidie restauratie rijksmonumenten Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2018


http://www.cultureelerfgoed.nl/


http://www.monumenten.nl/kennisbank/financiering/rijksmonumenten/brim/brim-2013


http://www.restauratiefonds.nl/